Tại sao bạn cần ra quyết định dựa trên dữ liệu?

Ra quyết định dựa trên dữ liệu là gì?

“Data-driven” trong tiếng Việt có thể dịch là “dựa trên dữ liệu” hoặc “dựa vào dữ liệu”. Đây là một phương pháp hoặc quá trình ra quyết định dựa nhiều vào dữ liệu và thông tin thực tế.

Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu có thể giúp bạn xác định các cơ hội kinh doanh, phát hiện rò rỉ hành trình của khách hàng và chủ động xác định các điểm yếu trong sản phẩm của bạn trước khi chúng phát triển thành các vấn đề nghiêm trọng.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu là gì? (What Is Data-Driven)

Ra quyết định dựa trên dữ liệu là quá trình sử dụng các điểm dữ liệu, số liệu và dữ kiện để hướng dẫn các quyết định kinh doanh chiến lược của bạn. Điều này có nghĩa là bạn loại bỏ các quyết định theo bản năng, ngừng nghe theo tiếng nói lớn nhất trong phòng và bắt đầu đưa ra lựa chọn dựa trên thực tế phù hợp với mục tiêu và mục tiêu của ng ty bạn. 

Các ng cụ Business Intelligence cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu bằng cách giữ dữ liệu ở vị trí hàng đầu và mọi người trong tổ chức của bạn đều có thể truy cập được. 

ra quyết định dựa trên dữ liệu

Tại sao việc ra quyết định dựa trên dữ liệu lại quan trọng 

Dữ liệu và phân tích đang thay đổi cơ sở cạnh tranh. Các ng ty hàng đầu đang sử dụng năng lực của mình để cải thiện hoạt động cốt lõi và triển khai các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Ngày càng có nhiều vai trò của dữ liệu và phân tích không còn là một môn học độc lập mà là chất xúc tác cho chiến lược hoặc chuyển đổi kỹ thuật số. 

“Đến năm 2023, kiến ​​thức về dữ liệu sẽ trở thành động lực rõ ràng và cần thiết cho giá trị doanh nghiệp, được thể hiện bằng việc đưa nó vào hơn 80% chiến lược phân tích và dữ liệu cũng như các chương trình quản lý thay đổi.”

Các nhà phân tích đã dự đoán trong nhiều năm rằng phân tích dữ liệu sẽ ngày càng trở nên quan trọng đối với sự thành ng của doanh nghiệp. Và khả năng phân tích và dữ liệu đã có bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây với các ng cụ tự phục vụ mới, tích hợp nguồn dữ liệu đơn giản hơn,  báo cáo theo thời gian thực  , trực quan hóa dữ liệu tương tác, v.v. 

 

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu 

Dưới đây là một số lợi ích mà các ng ty nhận thấy khi họ xây dựng văn hóa dựa trên dữ liệu :  

 • Đưa ra những quyết định tự tin hơn: Khi bạn có thể hiểu rõ hơn về tác động của các quyết định của mình, bạn sẽ tự tin hơn khi đưa ra chúng.  
 • Trở nên chủ động hơn: Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu có thể giúp bạn xác định các cơ hội kinh doanh, phát hiện rò rỉ hành trình của khách hàng và chủ động xác định điểm yếu của sản phẩm trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng. 
 • Đạt được thành ng lớn hơn và tuổi thọ cao hơn: Với những hiểu biết thường xuyên về những thay đổi hoặc xu hướng của thị trường, các tổ chức trở nên linh hoạt hơn và có thể xoay vòng cũng như tối đa hóa nguồn lực của mình để đạt được thành ng. 
 • Đạt được nhận thức và tính minh bạch: Giúp mọi người trong tổ chức của bạn biết và nhận thức được mục tiêu của ng ty, sự hài lòng của khách hàng, v.v. 
 • Trả lời lý do: Hiểu rõ hơn về hành trình của khách hàng, đồng thời xác định các điểm rò rỉ và điểm thành ng trong kênh để thúc đẩy chuyển đổi. 
 • Xác định doanh thu tăng trưởng mới: Việc gắn kết những hiểu biết sâu sắc của ng ty với xu hướng thị trường có thể giúp khám phá các nguồn doanh thu mới. 

Tuy nhiên, những lợi ích này  không  chỉ xảy ra khi bạn mua một  ng cụ kinh doanh thông minh. Để thực sự khai thác được những lợi ích này, bạn cần thiết lập văn hóa dựa trên dữ liệu.  

Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên dữ liệu?  

Có 7 cấu phần mà bạn có thể tuân theo khi thiết lập văn hóa doanh nghiệp dựa trên dữ liệu: 

Các khối xây dựng cho một nền văn hóa dựa trên dữ liệu

Khả năng lãnh đạo  

Nếu tư duy dựa trên dữ liệu  không được lãnh đạo ng ty chấp nhận thì khó có khả năng nó sẽ lan sang phần còn lại của tổ chức. Điều này là do việc áp dụng quan điểm dữ liệu liên quan đến những thay đổi đáng kể về cách thức hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Điều đó có thể có nghĩa là các giám đốc điều hành sẽ không còn chấp nhận các quyết định của người quản lý nếu không có dữ liệu hỗ trợ cho kế hoạch của họ. Điều đó có thể có nghĩa là các giám đốc điều hành phải dành thời gian cho bản thân và nhân viên của mình để học các kỹ năng dữ liệu mới.  Điều  quan trọng là một thông điệp mạnh mẽ đến từ cấp trên rằng đây là ưu tiên cao.  

Lòng tin

“Đến năm 2020, 90% chiến lược của ng ty sẽ đề cập rõ ràng thông tin như một tài sản quan trọng của doanh nghiệp và phân tích như một năng lực thiết yếu.” – Gartner

Niềm tin là một nguyên tắc quan trọng khác trong các ng ty dựa trên dữ liệu . Tất cả các bộ phận của ng ty, từ ng nhân đến người quản lý và cho đến giám đốc điều hành, đều phải tin tưởng rằng dữ liệu là chính xác và đáng tin cậy.   

Điều này cuối cùng được lấy cảm hứng từ những người quản lý dữ liệu, nhân viên trong toàn ng ty có cơ sở phân tích dữ liệu và tạo niềm tin cho người khác rằng thông tin là chính xác.  Nó  cũng được hỗ trợ bởi một nguồn sự thật duy nhất, một nguồn mà mọi người đều tin tưởng để đồng nghiệp tránh được bẫy “anh ấy nói-cô ấy nói” và giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu.   

Sự cam kết  

Xây dựng văn hóa dựa trên dữ liệu không thể là một quá trình thiết lập rồi quên nó đi. Nó phụ thuộc vào sự cam kết lâu dài của mọi người trong tổ chức. Để đảm bảo cam kết này, các ng ty lâu năm phải:   

 • Đảm bảo phân tích liên kết chặt chẽ với  các nỗ lực kinh doanh quan trọng 
 • Giữ dữ liệu ở vị trí hàng đầu trong quá trình  huấn luyện nhân viên 
 • Đảm bảo mục tiêu của nhóm luôn hiện diện để đánh giá  hiệu suất của nhóm 
 • Đầu tư vào ng nghệ AI sẽ giữ cho dữ liệu  luôn hiện diện  

Số liệu (Vấn đề đó)  

Mặc dù chúng tôi tập trung vào tầm quan trọng của dữ liệu và số liệu, hãy nhớ rằng không chỉ bất kỳ số liệu nào cũng quan trọng; bạn phải thận trọng trong việc tập trung vào dữ liệu nào và bạn mong đợi nhân viên của mình sử dụng dữ liệu đó như thế nào.  

Như Jerry Z. Muller đã lưu ý trong cuốn sách The Tyranny of Metrics của mình : “ Việc cố gắng buộc mọi người tuân theo ng việc của họ theo các mục tiêu số học đã được thiết lập trước có xu hướng kìm hãm sự đổi mới và sáng tạo—những phẩm chất có giá trị trong hầu hết các môi trường. Và nó gần như chắc chắn dẫn đến việc đánh giá các mục tiêu ngắn hạn thay vì mục đích dài hạn.”  

Hãy tránh điều này bằng cách làm theo những ý tưởng chính sau:   

 • Chọn đúng KPI để đo lường thành ng – nếu đo sai KPI, bạn sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời mình  cần 
 • Nghiên cứu và xem xét dữ liệu lịch sử để đặt  mục tiêu thực tế 
 • Xác định ng nghệ mới cần thiết để tổ chức truy cập và phân tích  dữ liệu 
 • Chỉ định quản trị viên dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo dữ liệu chính xác và cung cấp quyền truy cập thích hợp cho  tổ chức   

Kiến thức dữ liệu  

Điều chỉnh để làm việc với dữ liệu có nghĩa là thay đổi cách chúng ta vận hành các hoạt động hàng ngày của mình. Điều này có nghĩa là mọi người có thể không có các kỹ năng cần thiết để xử lý dữ liệu ngay lập tức. 

Phát triển kế hoạch hiểu biết về dữ liệu trong các tổ chức có nghĩa là đảm bảo rằng nhân viên hiểu ý nghĩa của dữ liệu cũng như cách đọc biểu đồ và đồ họa kinh doanh.   

Đào tạo 

“Mỗi người mới bắt đầu đều có tiềm năng to lớn để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình đã chọn .”- Lailah  Gifty  Akita, Think Great: Be Great!  

Dữ liệu chỉ có thể tạo ra tác động nếu nó được đưa vào quá trình ra quyết định. Đào tạo nhân viên về “cách” lấy dữ liệu chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu thực sự là làm thế nào để biến dữ liệu đó thành “cái nhìn sâu sắc có thể hành động”: 

 • Những ng cụ nào bạn hiện có hoặc cần có? 
 • Dữ liệu có sẵn không? API REST,  Odata , kết nối trực tiếp? 
 • Nhóm của tôi có hiểu trực quan hóa dữ liệu không? 
 • Chúng ta thuê một nhà khoa học dữ liệu hay xây dựng từ bên trong? 
 • Chúng ta có thể kể chuyện bằng dữ liệu hiệu quả không ? 

Tìm các bên liên quan chính của doanh nghiệp có khả năng hiển thị và tư duy dữ liệu, đào tạo cho họ kiến ​​thức về dữ liệu  và trao quyền cho họ để thúc đẩy văn hóa dựa trên dữ liệu trong tổ chức của bạn. 

Ví dụ về việc ra quyết định dựa trên dữ liệu  

Những quyết định mà chúng ta đưa ra hàng ngày đối với sản phẩm và dịch vụ của mình là vô tận!  Làm cách nào bạn có thể đảm bảo rằng chúng được điều khiển dựa trên dữ liệu trước khi những quyết định này có hiệu lực? Dưới đây là ba ví dụ: 

 1. Đang tìm cách chuyển quỹ tiếp thị sang Lãnh thổ mới? Đảm bảo rằng lựa chọn đó dựa trên lượng tìm kiếm cho từ khóa mục tiêu, khách hàng tiềm năng trước đây cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đến từ lãnh thổ đó, tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang chỗ ngồi mới, v.v. Đừng thay đổi ngân sách theo bản năng hoặc một cuộc trò chuyện.  
 2. Bạn đang tìm cách cải thiện trải nghiệm sản phẩm? Hãy xem dữ liệu ứng dụng của bạn để biết nơi mọi người đang gặp khó khăn nhất hoặc thậm chí có thể không sử dụng một  số tính năng nhất định 
 3. Bạn muốn thực hiện một sự thay đổi cho trang web của bạn? Chà, đừng chỉ thực hiện những thay đổi chỉ vì bạn nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Chạy thử nghiệm A/B để cung cấp cho người dùng những trải nghiệm khác nhau, xem phiên bản nào hoạt động tốt nhất và đưa ra quyết định dựa trên đó!