Booking báo chí được coi là cách thức xây dựng hình ảnh thương hiệu, tạo niềm tin và kết nối với khách hàng nhanh nhất. Hình thức này truyền tải được thông điệp muốn gửi gắm đến khách hàng qua từng câu chuyện liên quan đến thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.