Close

Lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả theo mô hình 5M

Lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả theo mô hình 5M

Không có một khuôn vàng thước ngọc nào cho mọi doanh nghiệp khi thực hiện quảng cáo. Tuy nhiên, mô hình 5M dưới đây có thể giúp bạn tránh được lãng phí do không có mục tiêu rõ ràng, thông tin không đến với khách hàng...

Xác định rõ mục tiêu (Mission)

Một kế hoạch quảng cáo phải bắt đầu từ việc xác định rõ các mục tiêu mà doanh nghiệp nhắm đến: tạo nhận thức cho khách hàng về nhãn hiệu, thông tin về sự có mặt của sản phẩm mới trên thị trường, thuyết phục khách hàng về thuộc tính đặc trưng của sản phẩm hay muốn nhắc nhở khách hàng về sự thỏa mãn của họ trong quá khứ... Các mục tiêu này sẽ quyết định cách thức và phong cách quảng cáo.

Xác định ngân sách (Money)

Ngân sách quảng cáo nhiều hay ít sẽ quyết định đến việc lựa chọn phương tiện quảng cáo. Phương pháp phổ biến hiện nay là xác định ngân sách dựa trên tỷ lệ % theo doanh số.

Lựa chọn phương tiện quảng cáo (Media)

Việc chọn một hay vài phương tiện hợp lý cho phép doanh nghiệp đưa thông tin đến đúng đối tượng mà mình quan tâm. Hiện có các phương tiện như: truyền sóng (radio, truyền hình), in ấn: báo chí, tạp chí, ấn phẩm, quảng cáo ngoài trời (panô, bảng điện), thư điện tử, trang vàng niên giám, Internet... Mỗi phương tiện đều có những ưu, nhược điểm riêng khi thể hiện các thông điệp. Do đó, khi lập kế hoạch về phương tiện quảng cáo, cần xem xét nhiều yếu tố như: mục tiêu quảng cáo, ngân sách, đặc điểm khách hàng, mục tiêu, phạm vi, mức độ hoạt động, đặc điểm khán giả, chi phí quảng cáo trên mỗi phương tiện... Ví dụ: Quảng cáo cho câu lạc bộ chơi golf bằng thư điện tử sẽ có hiệu quả hơn báo chí.

Nếu hạn chế về tài chính, doanh nghiệp có thể tập trung nỗ lực vào một phương tiện duy nhất dễ gây ảnh hưởng hơn là trải đều thông điệp trên nhiều phương tiện.

Thông điệp quảng cáo (Messages)

Thông điệp phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; có tính độc đáo, giữ hình ảnh và phải nhắm đến khách hàng mục tiêu của sản phẩm.

Nhiều mẫu quảng cáo độc đáo đã sử dụng hiệu quả yếu tố hình ảnh mà không cần đến thuyết minh dài dòng (như quảng cáo Biti’s, bia Sài Gòn, bột ngọt Vedan...).

Một mẫu quảng cáo muốn tạo ấn tượng đối với khách hàng phải có ý tưởng chủ đạo, có điểm nhấn... Đôi khi một mẫu quảng cáo quá tập trung vào nhân vật nổi tiếng mà làm lu mờ hình ảnh, đặc điểm của sản phẩm thì cũng không có hiệu quả.

Đo lường và đánh giá tác động của quảng cáo (Measurement)

Đánh giá tác động của quảng cáo để xác định thông điệp quảng cáo có đến đúng đối tượng mà doanh nghiệp mong muốn hay không, họ tiếp nhận thông điệp như thế nào và có tác động gì đến nhận thức, hành vi và thói quen mua sắm. Qua đó, các doanh nghiệp có phương hướng duy trì hay điều chỉnh kế hoạch quảng cáo trong tương lai.

(Theo SGTT)

Bình luận