Close

Giới thiệu

Giới thiệu

Domino Techno Media ra đời với mục đích đem đến một giải pháp liên hoàn, toàn diện về thiết kế, xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp. Đưa thương hiệu của doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng và thị trường mục tiêu bằng những ý tưởng thiết kế sáng tạo và công nghệ truyền thông hiện đại với chi phí hợp lý nhất và thời gian nhanh nhất.

A - CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

  1. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.
  2. Truyền thông thương hiệu.
  3. Tổ chức sự kiện.

B - TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp trong TOP 10 Việt Nam về giải pháp truyền thông toàn diện cho các doanh nghiệp.

C - SỨ MỆNH

Đem đến những dịch vụ tối ưu nhất đến với khách hàng. Đưa thương hiệu của khách hàng đến với đông đảo công chúng và khách hàng mục tiêu.

D - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Hợp lý: đưa gia những giải pháp thiết kế và truyền thông với chi phí, thời gian phù hợp nhất với khả năng và mục tiêu của khách hàng.

- Hiệu quả: đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất với chi phí hợp lý nhất.

- Hài hòa: cân bằng lợi ích giữa các bên trên tinh thân các bên cùng có lợi.

- Hữu hảo: duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài và bền vững.